Wybierz "Ochronę urządzeń CEWE FOTOJOKER"

 • przypadkowe uszkodzenie mechaniczne?
 • nagła awaria?
 • kradzież, rabunek, zalanie?

Chronimy Twój sprzęt fotograficzny na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.


Jak zamówić "Ochronę urządzeń CEWE FOTOJOKER?

 • zadzwoń do nas: 77 40 63 245
 • napisz do nas na adres: kontakt@e-fotojoker.pl

Zapraszamy do kontaktu


Co zapewnia ochrona urządzeń CEWE FOTOJOKER?Jak działa ochrona urządzeń CEWE FOTOJOKER?

Korzyści i zakres ochrony


FAQ- Najczęściej zadawane pytania:

Kto może zawrzeć umowę ubezpieczenia?

 • osoby fizyczne lub prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność do czynności prawnych:
 • osoby, które zakupiły urządzenie w sklepie CEWE FOTOJOKER jako sprzęt fabrycznie nowy:
 • osoby, które opłaciły składkę ubezpieczeniową płatną jednorazowo za cały okres ochrony.


Jak mogę zgłosić awarię?

 • poprzez infolinię pod numerem: 22 438 44 85
 • poprzez e-mail: fotojoker@spb.eu


Jakie dokumenty są potrzebne do likwidacji szkody?

Numer polisy i dowód zakupu urządzenia.


Ile mam czasu na zgłoszenie szkody?

Do 5 dni od daty zdarzenia w przypadku uszkodzenia oraz do 48 godzin w przypadku kradzieży z włamaniem lub rabunku.


Jaki jest czas naprawy urządzenia?

Do 14 dni

W przypadku niemożności dochowania terminu realizacji świadczenia ubezpieczeniowego zgodnie z OWU, na 2 dni przed upływem terminu. Administrator działając na zlecenie Ubezpieczyciela, skontaktuje się z Ubezpieczonym telefonicznie, e-mailem lub pocztą, podając przyczyny wydłużenia czasu realizacji świadczenia ubezpieczeniowego oraz nowy przedłużony termin realizacji świadczenia.


OWU - Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji na temat ochrony urządzeń CEWE FOTOJOKER i program ubezpieczeń, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Jeśli ubezpieczenie nie spełnia Twoich oczekiwań możesz złożyć reklamację, wypełniając formularz dostępny pod tym linkiem.

Reklamację należy zgłaszać do Departamentu Obsługi Reklamacji:

 • pisemnie
 • z wykorzystaniem aplikacji zamieszczonej na stronie internetowej www.tueuropa.pl - Centrum Obsługi Klienta
 • osobiście, ustnie w centrali Grupy Europa lub w Biurze Regionalnym, w których udostępnione są formularze ułatwiające złożenie reklamacji
 • telefonicznie pod numerami infolinii Grupy Europa

Reklamację możesz złożyć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika na podstawie stosownego pełnomocnictwa.

Zasady rozpatrywania reklamacji w Grupie Europa znajdziesz tutaj.


Chcesz zgłosić szkodę lub na bieżąco śledzić status naprawy Twojego sprzętu?

 • zadzwoń pod numer: 22 438 44 85
 • napisz na adres: fotojoker@spb.eu

Dokumenty do zapoznania się przed zawarciem umowy ubezpieczeniowej:

 1. Ogólne Warunki Umowy (PDF)
 2. Karta Informacyjna RODO (PDF)
 3. Karta Produktu (PDF)
 4. IPID (PDF)
 5. Nota Informacyjna (PDF)